Usługi

Przygotowanie gruntu pod inwestycję

Przygotowanie gruntu pod inwestycję to szereg czynności dotyczących nieruchomości gruntowych, które należy wykonać przed formalnym rozpoczęciem inwestycji. Realizacja tych czynności w odpowiednim trybie i czasie pozwoli nam bezproblemowo poprowadzić proces inwestycyjny zgodnie z harmonogramem inwestycji. Do tych czynności należą miedzy innymi:

 • Regulacje granic nieruchomości
 • Są to czynności graniczne, które powinny mieć miejsce na samym początku realizacji inwestycji. Większość inwestorów, z którymi współpracuję realizuje ten punkt przed podpisaniem ostatecznej umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości. Takie działanie sprawia, że inwestor jest świadomy odnośnie dokładnej lokalizacji gruntu (wyznaczone punkty graniczne) oraz powierzchni gruntu. W ramach czynności wykonywane są sprawdzenia dokumentów zdeponowanych w archiwum geodezji oraz w księgach wieczystych i na podstawie tych dokumentów oraz pomiarów w terenie sporządzany jest protokół graniczny na gruncie. Z czynności sporządzany jest operat, który trafia do archiwum geodezji. Na skutek tych czynności może ulec zmianie przebieg granic badanej nieruchomości oraz powierzchnia danej nieruchomości. W związku z tym czynności te należy wykonać na początkowym etapie inwestycji.

 • Podziały nieruchomości
 • Poprawne wykonywanie podziałów nieruchomości wymaga doskonałej znajomości prawa i procedur administracyjnych. Wielokrotnie spotykałem się z zagadnieniem gdzie podział nieruchomości blokował finalną komercjalizację całej inwestycji. Dlatego tak ważne jest, żeby podział nieruchomości był ściśle związany z harmonogramem inwestycji, był wykonany w odpowiednim trybie oraz odpowiednim czasie.

 • Regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących konkretnej nieruchomości. Regulacja stanu prawnego nieruchomości to nic innego jak ujawnienie aktualnego stanu prawnego nieruchomości.

 • Mapy do celów projektowych i opiniotwórczych
 • Mapa do celów projektowych to aktualna na dany dzień mapa konkretnego obszaru, na którym realizowane będzie zamierzenie inwestycyjne. W ramach mapy do projektu mogą być wykonywane dodatkowe czynności tj. szczegółowe pomiary wysokościowe, analiza i naniesieniu kluczowych linii z MPZP, wywiady branżowe, sprawdzenia i regulacje granic nieruchomości, inwentaryzacje zieleni, odkrywki i pomiary urządzeń infrastruktury technicznej, odkrywki i pomiary drenów.

 • Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa szereg linii, które mają kolosalny wpływ na naszą inwestycję. Jedynymi z ważniejszych określających zasięg naszej inwestycji są linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Określają one funkcjonalny podział danego terenu na drogi, tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę oraz tereny niezabudowane. Analiza tych linii wymaga ich uszczegółowienia i geodezyjnego opracowania. Nierzadko do tego celu niezbędne są pomiary geodezyjne motywów w terenie. Warto w tym przypadku pracować na aktualnych i wiarygodnych danych. Realizacja projektu w oparciu o niewłaściwe linie rozgraniczające jest bardzo ryzykowna i może doprowadzić do wydania odmownej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Projekty służebności
 • Mapy z przebiegiem służebności to opracowania geodezyjno-prawne niezbędne do ustanowienia służebności przejścia i przejazdu oraz służebności przesyłu. Mapy powinny być wykonane w odpowiedniej formie, posiadać oliterowanie i powierzchnie służebności.

 • Lokalizacja Cała Polska
 • Doświadczenie Ponad 15 lat
 • Czas odpowiedzi Do 24h