Audyt Nieruchomości gruntowych

Sprawdzenie nieruchomości przed zakupem to podstawowa czynność jaka powinna mieć miejsce przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości gruntowej. Audyt nieruchomości odpowie nam na pytania, czy nieruchomość gruntowa nie ma żadnych wad prawnych i technicznych.

Zwiększanie wartości nieruchomości gruntowych

W ramach tego zakresu usług realizuję szereg raportów i działań, które mają realny wpływ na rzeczywistą wartość danej nieruchomości.

Przygotowanie gruntu pod inwestycję

Przygotowanie gruntu pod inwestycję to szereg czynności dotyczących nieruchomości gruntowych, które należy wykonać przed formalnym rozpoczęciem inwestycji. Realizacja tych czynności w odpowiednim trybie i czasie pozwoli nam bezproblemowo poprowadzić proces inwestycyjny zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Opinie geodezyjno-prawne

Opinia geodezyjno-prawna to raport na konkretny zadany temat, który w wyczerpujący sposób opisuje dany problem, wykazuję konkretne przepisy prawa, wyroki sądów oraz ukształtowaną linie orzeczniczą. W ramach opinii wykonywane są niezbędne pomiary, analizy i sprawdzenia, które pozwolą nam rozwiązać danych problem. Opinie mogą być wykonywane do postępowań administracyjnych, sądowych oraz w ramach prywatnych zleceń.